TÜRKMENISTANYŇ MEDENIÝET MINISTRLIGINIŇ GARAMAGYNDAKY EDARALARYŇ, KÄRHANALARYŇ WE GURAMALARYŇ SANAWY

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatry

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky Milli drama teatry

A.S.Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatry

Türkmen döwlet gurjak teatry

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky Talyplar teatry

Türkmenistanyň Döwlet sirki

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkezi

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýi

Türkmenistanyň Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak,

öwrenmek hem-de rejelemek baradaky Milli müdirligi hem-de onuň garamagyndaky goraghanalar

Türkmenistanyň Çeperçilik sergiler müdirligi we şekillendiriş sungatynyň Sergi merkezi

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň “Medeniýet” edebi-çeper, ylmy-populýar žurnaly

“Şowhun” dynç alyş toplumy

«Kinowideohyzmat» birleşigi we onuň garamagyndaky «Watan», «Türkmenistan» kinokonsert merkezleri, «Aşgabat» kinoteatry

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň Önümçilik kärhanasy

Türkmenistanyň B.Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasy

Türkmenistanyň Körler we kerler üçin kitaphanasy

Türkmen döwlet medeniýet instituty

Türkmen milli konserwatoriýasy

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy

Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebi

Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky D.Öwezow adyndaky

Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň ýanyndaky Türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebi

Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internaty

Çagalar we ýetginjekler üçin Türkmen halkara saz merkezi

Aşgabat şäher Medeniýet müdirligi

Ahal welaýat Medeniýet müdirligi

Ahal welaýat Medeniýet merkezi

Ahal welaýat kitaphanasy

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndaky «Gökdepe» milli muzeýi

Ahal welaýat ýörite sungat mekdebi

Balkan welaýat Medeniýet müdirligi

Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Döwlet drama teatry

Balkan welaýat medeniýet merkezi

Balkan welaýat kitaphanasy

Balkan welaýat çagalar kitaphanasy

Balkan welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi

Balkan welaýat ýörite sungat mekdebi

Daşoguz welaýat Medeniýet müdirligi

Daşoguzyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky Döwlet sazly drama