KINOKONSERT MERKEZLERI

Ýurdumyzda jemi 2 sany kinokonsert merkezi we 1 sany kinoteatr bar. Olar Aşgabat şäherinde ýerleşýär.

 

Aşgabat şäherinde ýerleşýän kinokonsert merkezleri:

“Türkmenistan” kinokonsert merkezi

Kinokonsert merkeziniň salgysy: Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesiniň 13-nji jaýy, 618 orunlyk, 2009-njy ýylda ulanylmaga berildi.

Telefon belgileri: 49-21-00.

 

 

“Watan” kinokonsert merkezi

Kinokonsert merkeziniň salgysy: Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň 46-njy jaýy, 517 orunlyk, 2009-njy ýylda ulanylmaga berildi.

Telefon belgileri: 92-04-67, 92-18-65.

 

 

Aşgabat şäherinde ýerleşýän kinoteatr:

“Aşgabat” kinoteatry

Kinoteatryň salgysy: Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 115-nji jaýy, 500 orunlyk, 2011-nji ýylda ulanylmaga berildi.

Telefon belgileri: 93-67-45, 93-67-25.