ANONS

Aşgabat şäherindäki  teatrlarda we döwlet sirkinde 2018-nji ýylyň 7-9-njy   dekabry günleri görkeziljek sahna oýunlarynyň we sirk tomaşasynyň tertibi

 

2018-nji ýylyň 7-nji dekabry

 

Türkmenistanyň Baş drama teatry,  sag.19:00.

“Nirede sen başky söýgüm”.

 

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli  drama teatry, sag.19:00.

“Hak aşyklar”.

 

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry, sag. 19.00.

“Arşyn mal alan”.

 

 

2018-nji ýylyň 8-nji  dekabry

 

Türkmenistanyň Baş drama teatry, sag. 19:00.

“Seniň wepaň üçin”.

 

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry, sag. 19:00.

“Päk söýginiň güýji”.

 

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli  drama teatry, sag.19:00.

“Alty gelin”.

 

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry, sag. 19.00.

“Biygtyýar tebip bolan”.

 

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry, sag.19:00.

“Göroglynyň döreýşi”.

 

Türkmen döwlet gurjak teatry, sag. 12.00.

“Ýartygulak”.

 

Türkmen döwlet gurjak teatry,  sag. 19.00.

“Bagda bolan bir waka”.

 

Türkmenistanyň döwlet sirki,  sag. 18.00.

Şowhunly, täsin çykyşlar.

 

 

2018-nji ýylyň 9-njy  dekabry

 

Türkmenistanyň Baş drama teatry, sag. 19:00.

“Dowamat dowam”.

 

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry, sag. 19:00.

“Ykbal öwrümleri”.

 

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli  drama teatry,  sag.19:00.

“Gabanjaň gelin”.

 

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry,  sag. 19.00.

“Dogruçyl bolmaly”.

 

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry,  sag.19:00.

“Kämillik ýoly”.

 

Türkmen döwlet gurjak teatry,  sag. 12.00.

“Enemiň owlajygy”.

 

Türkmen döwlet gurjak teatry,  sag. 19.00.

“Wah, bu söýgi-dä ”.

 

Türkmenistanyň döwlet sirki, sag. 12.00, 16.00.

Şowhunly, täsin çykyşlar.