“TÜRKMENISTAN – ROWAÇLYGYŇ WATANY”

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň döwlet edaralarynyň, iri jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň hem-de ýönekeý raýatlarymyzyň tekliplerini we oňa laýyklykda Türkmenistanyň Mejlisiniň kabul eden degişli kararyny makullamak bilen täze,

2019-njy ýyly “Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” ýyly

diýip yglan etdi.

 

http://cultureofturkmenistan.gov.tm/wp-content/uploads/SLI_1.jpg
http://cultureofturkmenistan.gov.tm/wp-content/uploads/SLI_2.jpg
http://cultureofturkmenistan.gov.tm/wp-content/uploads/SLI_3.jpg
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]

 

 

BAKY ROWAÇ WATANYM

 

 

 

 

KÖP ÖWÜŞGINLI SERGI

 

 

 

 

“EPENDI ÝA-DA GÜLKÜNÇ GOŇŞY” ATLY SAHNA OÝNY

 

 

 

 


ROWAÇLYK ÝYLYNA BADALGA

 

 

 

ÇAGALAR ÇEPERÇILIK WE SUNGAT MEKDEPLERINDE OKUW-TERBIÝEÇILIK IŞLERI

 

 

 

TÜRKMENISTAN ROWAÇLYGYŇ WATANY

 

 

 

 

AJAÝYP  DABARA

 

 

 

 

MARGIANA – BÜRÜNÇ ASYRYNYŇ ŞALYGY

 

 

 

 Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň hünärmenleri gyşky dynç alyş möwsüminde

 

 

 

ÝUNESKO-NYŇ EKSPERTLERINIŇ DUŞUŞYGY